BURAYA DİKKAT

Astım

Yazarlar

Bosna her üç çağda da vardı

92 kez görüntülendi

Bosna ve Boşnaklar ile onların ataları Yeniçağ’da Osmanlı İmparatorluğu’nun bir eyaleti ve vatandaşları olarak 1878, Sancak’ta da 1913 yılına kadar varlıklarını sürdürdüler.

Ortaçağ’da Romalılar, Gotlar ve Avarların hakimiyetinden sonra 900’lü yıllarda kendi beylikleri ile başlayıp 1377 yılında krallık devletleri içinde 1464 yılına kadar tarih sahnesinde bağımsız bir devlet ve millet olarak yer almışlardı.

İlkçağlardan ise elimizdeki kayıt; Fransız Milli Kütüphanesi’nin yayınladığı, “Çağlar Boyunca Avrupa Atlası” adlı kitapta bulunan milattan önce 7. asra ait Avrupa haritasıdır. Bu haritada günümüz Bosna Hersek’in bulunduğu topraklar ve civarı, Bosna toprakları olarak gösteriliyor.

Bu harita eski antik Alman dili (Deutsch) ile yazılmış olup, “M.Ö. 700-450 yılları arasında Demir Çağı Dönemi (Ältere Esinzeit 700-450 v. Chr.)” adı altında bir  kitap (atlas) olarak yayınlanmış ve Hz. İsa’dan 700 yıl önce başlayıp 250 yıllık bir süre içinde Avrupa’da yaşamış halklar ve o zamanki ülke isimleri gösterilmiştir.

Bu atlas ve içindeki harita Boşnakların atalarının Slav kökenli olduğu tezini çürütmektedir. Bilindiği gibi Slav kabileleri, 6. asrın sonlarına doğru Orta Asya kökenli Türk Avarların himayesinde, Karadeniz’in kuzey bölgelerinden alınıp Balkanlara getirilmiş ve Bosna hariç Batı Trakya’dan bugünkü Slovenya’ya kadar Balkanların çeşitli yerlerine dağılmışlardı.

Sırplar, Drina Nehri’nin doğusu ile Tuna Nehri’nin güneyindeki topraklara, Hırvatlar ise Una Nehrinin batısı ile günümüz Slovenya arasındaki topraklara yerleştirilmişti. Bu iki halkın Bosna topraklarına yerleştirilmiş olduklarına dair tarihçilerin elinde hiçbir belge ve arkeolojik kalıntı olmadığı gibi Bosna toprakları zaten 7. asra kadar eski yerel Bosnalılar, İlirler, Vlahlar, Gotlar, Romalı halklar ve bunların karışımı insanlar ile doldurulmuştu.

Batı Balkanlara hakim olan Avarlar da günümüz Karadağ Adriyatik Denizi sahillerinden, Dalmaçya ve Hum (Hersek) bölgesi ile Bosna’ya kendileri için bazıları bugün dahi var olan yeni şehirler kurmuşlardı.

Fransız Milli Kütüphanesi’nin atlasında bulunan haritada bugünkü Bosna Hersek, Sancak ile Hırvatistan’ın doğusu, Sırbistan’ın güneyi ve batısı ile Karadağ’ın batısı ile kuzey-batısı Bosna (eski antik Alman dili ile Bosnische) ülkesi olarak yazılıdır. Günümüzden 2.700 yıl önce de bugünkü Bosna Hersek ve Sancak toprakları Bosna (BOSNISCHE) diye adlandırılmış.

Daha da ilginç olanı ise 2.700 yıl önce Bosna diye bilinen topraklar ile günümüzde eski Boşnakların atalarına ait Ortaçağ taş oyma mezarların (Stećci, Steçaklar) bulunduğu topraklar aynı topraklar.

Bu belge bize şu soruyu sorduruyor. 2.700 yıl önce Bosna’nın (BOSNISCHE) gerçek sahibi kim?  Bosnalılar mı, yoksa M.Ö. 700 yılından 1.000 yıl sonra Batı Balkanlara, Avrupa’nın kuzey doğusundan gelen Slav halk olan Sırplar mı, Hırvatlar mı? Bir daha soruyorum; 2.700 yıl önce bugünkü Bosna Hersek ve Sancak ile yakın yerlerinde yaşamış olan İlkçağ, Ortaçağ yerel Boşnakları mı, yoksa bu toprakların etrafına 1.000 yıl sonra gelmiş olan göçmenler, barbarlar, at ve altın ile gümüş nedir bilmeyen, yalancı tarih uyduran ve son 200 yıldır kendilerinden olmayanlara soykırım yapanlar mı?

“Boşnaklar İslâmlaşmış Sırptır veya Hırvatlardır” diyenler, son 100 yıldır Balkanlar’dan Türklüğü ve Müslümanlığı tamamen silmek için Avrupa ve Balkan ülkeleri tarafından uygulanmaya konmuş projeler çerçevesinde yazdıkları binlerce sahte tarihi kitaplara inanmış olanlar. Hatta Türkiye’de bile bu kitapları kaynak olarak kabul edip Bosna Hersek ve Sancak’taki Boşnak milletini tarihten silmeye çalışanlar, ırkçı Sırp çetniklere ve faşist Hırvat ustaşalara bilmeden aynı tezleri destek verenler, artık gerçekleri görme ve kabul etme zamanı gelmedi mi?

Son 70 yılda yapılan tüm genetik çalışmalarda bile Boşnaklar arasında Slav geni ortalama %8’i aşmaz iken siz neye dayanarak Boşnakları Sırp, Hırvat ve Vlah kabilelerinden olma Karadağ kökenli imişler gibi göstermeye çalışıyorsunuz?

Batı Balkanlarda yaşayan insanlar kendilerini istedikleri gibi görme hakkına sahipler. Hatta hiç benziyor olmazsalar bile isteyen kendini Çinli olarak da görebilir ama, hiç kimse binlerce yıldır kendi yurdunda, Bosna’da yaşayan ve son 200 yılda 11 soykırıma uğramış Boşnakları, dışarıdan bu topraklara gelmiş ve bu toprakları ele geçirmek isteyen Sırp ve Hırvat olarak yani Slav kökenli olarak görme ve gösterme ve de bu ırkçı, yayılmacı tezleri, yalanları Boşnaklara kabul ettirme hakkına sahip değildir.

Boşnaklar binlerce yıldır kendi öz vatanları olan Bosna Hersek ve Sancak’ta yaşamaktadırlar. Avrupa’nın ortasındaki bu topraklar, Avrupa’nın her yerine giden ve Avrupa’nın her yerinden gelen ticaret, askeri yolların kesiştiği, farklı dinlerin, farklı kültürlerin buluşup kaynaştığı, farklı devlet ve imparatorlukların hakimiyet kurduğu, farklı halkların yaşadığı, hem tarım hem de maden yönünden çok zengin topraklardır.

Bosna ülkesi kendi tarihi içinde çok defa yakılıp yıkıldı, soyuldu ve talan edildi, büyük katliamlar yaşandı, soykırım da yapıldı, geçici olarak işgal da edildi ama, hiç kimse Bosnalıların rızası olmadan o toprakları ele geçirip uzun süre orada hakimiyet kuramadı. 1463 yılından bu yana tam bağımsız kendi devleti yoktu ama, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki en sadık halkını oluşturduğu gibi her zaman Osmanlı devletini kendi devleti gibi gördü. Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemine ait kendi öz tarihi ve arkeolojik eserlerini özellikle son 100 yılda Boşnak bilim insanlarına kendi geçmişleri ve kültürleri hakkında araştırma yapmak, kitap yayınlamak yasaklanmış olmasına rağmen koruyabilmiştir.

1995 yılında biten Bosna savaşından sonra baskı ve zulümlerden kurtulan Boşnak bilim insanları kendi tarih ve kültürleri ile ilgili gerçekleri, yaptıkları bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Türkiye’deki ve Avrupa’nın çeşitli üniversite, kütüphane, devlet ve özel arşivlerinde bulunan Bosna ve Boşnaklar ile ilgili belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yıllardır siyasi baskılar ile gizlenen, değiştirilmiş olan tarihi gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak ırkçı Sırp, Hırvat ve Karadağlılar yüzyıldır uydurdukları siyası amaçlı tarihlerinin ve Bosna ile Boşnaklar hakkında ileri sürdükleri tezlerinin yalan olduğu Dünya’ya kabul ettirilecektir. Böylece onlar kendi tükürüklerini yalamak zorunda kalacaklardır.

Hatırlayalım; Tito dahil son 100 yıldır Boşnak diye bir millet yok diyorlardı. Boşnaklara, İslâm dinine inanan milletlerin dini sıfatı olan Müslüman kelimesini millet ismi olarak koymadılar mı? Şimdi ne oldu da Boşnak demeye başladılar? Aynı şekilde Bosna ve Boşnaklar için hala söyledikleri tüm yalanlarını da değiştirmek zorunda kalacaklar. Bilimsel gerçekleri sonsuza kadar kimse gizleyemez. Eninde sonunda bilimsel gerçekler kendilerini insanlığa kabul ettirirler. İnsanlıkla alakaları olmayanlara ise kimse hiçbir şeyi kabul ettiremez. Onlar kanserli hücreler gibidir. Etrafında ne varsa yok ederlerken aynı zamanda kendi sonlarını da hazırlamış olurlar.

Nusret Sancaklı
Nusret Sancaklınsancakli@yahoo.com